ΑΓΙΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ, ΚΤΙΤΩΡ Ι. ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

ΑΓΙΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ, ΚΤΙΤΩΡ Ι. ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ

ICON:

SAINT LAURENCE, FOUNDER OF THE MONASTERY OF THE MOTHER OF GOD IN SALAMINA, GREECE

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΛΙΟΝΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ICON AUTHOR:

LIONDAS CHR.

FEST:

7/Mar

Copyright:

APERGES & CO.

AVAILABLE ICON SIZE WITH CODE:

No 000

-

No 00

2378

4513

No 0

-

No 1

8980

No 2

-

No 3

-

No 4

-

No 5

-

No 6