ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ, ΜΑΡΤΥΣ, ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ, ΕΠΙ ΛΕΟΝΤΟΣ
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ, ΜΑΡΤΥΣ, ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ, ΕΠΙ ΛΕΟΝΤΟΣ

ICON:

SAINT MAMAS, MARTYR, OF CAESAREA, ON LION

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΣΙΗΠΠΗ ΑΦΟΙ

ICON AUTHOR:

SIEPPES BROS.

FEST:

2/Sep

Copyright:

APERGES & CO.

AVAILABLE ICON SIZE WITH CODE:

No 000

-

No 00

2585

5141

No 0

7264

No 1

9125

No 2

-

No 3

-

No 4

-

No 5

-

No 6