ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΓΡΑΙΚΟΣ, ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, ΟΛΟΣΩΜΟΣ
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΓΡΑΙΚΟΣ, ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, ΟΛΟΣΩΜΟΣ

ICON:

SAINT MAXIMUS THE GREEK, OF MT. ATHOS, FULL BODY

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΛΙΟΝΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ICON AUTHOR:

LIONDAS CHR.

FEST:

21/Jan

Copyright:

APERGES & CO.

AVAILABLE ICON SIZE WITH CODE:

No 000

-

No 00

2735

-

No 0

-

No 1

9229

No 2

-

No 3

-

No 4

-

No 5

-

No 6