ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ, ΜΑΡΤΥΣ
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ, ΜΑΡΤΥΣ

ICON:

SAINT MARINUS OF CAESAREA, MARTYR

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

ICON AUTHOR:

PRIVATE COLLECTION

FEST:

16/Dec

Copyright:

APERGES & CO.

AVAILABLE ICON SIZE WITH CODE:

No 000

-

No 00

3340

-

No 0

-

No 1

9712

No 2

-

No 3

-

No 4

-

No 5

-

No 6