ΑΓΙΟΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ, ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΠΑΤΑΡΩΝ
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

ΑΓΙΟΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ, ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΠΑΤΑΡΩΝ

ICON:

SAINT METHODIUS, HIEROMARTYR, BISHOP OF PATARA

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΣΙΗΠΠΗ ΑΦΟΙ

ICON AUTHOR:

SIEPPES BROS.

FEST:

20/Jun

Copyright:

APERGES & CO.

AVAILABLE ICON SIZE WITH CODE:

No 000

-

No 00

3099

-

No 0

-

No 1

9500

No 2

-

No 3

-

No 4

-

No 5

-

No 6