ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ, Ο ΕΝ ΑΙΓΙΝΗ (2)
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ, Ο ΕΝ ΑΙΓΙΝΗ (2)

ICON:

SAINT NECTARIUS, METROPOLITAN OF PENTAPOLIS

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΒΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ICON AUTHOR:

VRANOS NICHOLAS

FEST:

9/Nov

Copyright:

APERGES & CO.

AVAILABLE ICON SIZE WITH CODE:

No 000

-

No 00

2279

4463

No 0

6638

No 1

8879

No 2

-

No 3

-

No 4

-

No 5

-

No 6