ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΥΡΩΝ ΛΥΚΙΑΣ, ΜΕ ΜΙΤΡΑ (1)
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΥΡΩΝ ΛΥΚΙΑΣ, ΜΕ ΜΙΤΡΑ (1)

ICON:

SAINT NICHOLAS, ARCHBISHOP OF MYRA IN LYCIA, WITH MITER

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

ICON AUTHOR:

PRIVATE COLLECTION

FEST:

6/Dec

Copyright:

APERGES & CO.

AVAILABLE ICON SIZE WITH CODE:

No 000

11654

No 00

3482

5427

No 0

7529

No 1

9844

No 2

-

No 3

10164

No 4

-

No 5

-

No 6