ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΝΑΣ
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΝΑΣ

ICON:

SAINT NICHOLAS PLANAS, PRIEST IN ATHENS, GREECE

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΣΙΗΠΠΗ ΑΦΟΙ

ICON AUTHOR:

SIEPPES BROS.

FEST:

2/Mar

Copyright:

APERGES & CO.

AVAILABLE ICON SIZE WITH CODE:

No 000

11332

No 00

2754

4882

No 0

7007

No 1

9246

No 2

-

No 3

-

No 4

-

No 5

-

No 6