ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΜΠΑΣΙΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΜΠΑΣΙΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ICON:

SAINT PANAGES BASIAS, OF KEPHALLENIA, GREECE

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ

ICON AUTHOR:

GEORGATOS ELIAS

FEST:

9/Jun

Copyright:

APERGES & CO.

AVAILABLE ICON SIZE WITH CODE:

No 000

-

No 00

3001

5056

No 0

-

No 1

9430

No 2

-

No 3

-

No 4

-

No 5

-

No 6