ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, Ο ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ (3)
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, Ο ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ (3)

ICON:

SAINT PANTELEIMON, THE GREAT MARTYR

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΣΙΗΠΠΗ ΑΦΟΙ

ICON AUTHOR:

SIEPPES BROS.

FEST:

27/Jul

Copyright:

APERGES & CO.

AVAILABLE ICON SIZE WITH CODE:

No 000

-

No 00

2965

5034

No 0

7151

No 1

9403

No 2

-

No 3

-

No 4

-

No 5

-

No 6