ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ, Ο ΜΕΓΑΣ, ΑΙΓΥΠΤΟΥ
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ, Ο ΜΕΓΑΣ, ΑΙΓΥΠΤΟΥ

ICON:

SAINT PAISIUS, THE GREAT, OF EGYPT

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣ, ΜΩΛΟΣ ΛΟΚΡΙΔΟΣ

ICON AUTHOR:

HOLY MONASTERY OF THEOTOKOS HODEGETRIA, MOLOS

FEST:

19/Jun

Copyright:

APERGES & CO.

AVAILABLE ICON SIZE WITH CODE:

No 000

-

No 00

2659

-

No 0

-

No 1

9171

No 2

-

No 3

-

No 4

-

No 5

-

No 6