ΑΓΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ: ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

ΑΓΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ: ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ

ICON:

SAINT SEBASTIAN: THE MARTYRDOM

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΝΑΧΟΣ, ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

ICON AUTHOR:

MONK MICHAEL, MOUNT ATHOS

FEST:

18/Dec

Copyright:

APERGES & CO.

AVAILABLE ICON SIZE WITH CODE:

No 000

-

No 00

2629

4797

No 0

-

No 1

9153

No 2

-

No 3

-

No 4

-

No 5

-

No 6