ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΕΝΘΡΟΝΟΣ
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΕΝΘΡΟΝΟΣ

ICON:

SAINT SPYRIDON, BISHOP OF TREMITHON, CYPRUS, ENTHRONED

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

ICON AUTHOR:

PRIVATE COLLECTION

FEST:

12/Dec

Copyright:

APERGES & CO.

AVAILABLE ICON SIZE WITH CODE:

No 000

11527

No 00

3262

5230

No 0

7338

No 1

9636

No 2

-

No 3

-

No 4

-

No 5

-

No 6