ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΟΛΟΣΩΜΟΣ (2)
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΟΛΟΣΩΜΟΣ (2)

ICON:

SAINT SPYRIDON, BISHOP OF TREMITHON, CYPRUS, FULL BODY

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΝΑΧΟΣ, ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

ICON AUTHOR:

MONK MICHAEL, MOUNT ATHOS

FEST:

12/Dec

Copyright:

APERGES & CO.

AVAILABLE ICON SIZE WITH CODE:

No 000

-

No 00

2492

4710

No 0

6846

No 1

9067

No 2

-

No 3

-

No 4

-

No 5

-

No 6