ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Ο ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΣ, ΟΛΟΣΩΜΟΣ
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Ο ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΣ, ΟΛΟΣΩΜΟΣ

ICON:

SAINT STEPHEN, THE FIRST MARTYR, FULL BODY

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΛΙΟΝΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ICON AUTHOR:

LIONDAS CHR.

FEST:

27/Dec

Copyright:

APERGES & CO.

AVAILABLE ICON SIZE WITH CODE:

No 000

-

No 00

2326

4563

No 0

6696

No 1

8926

No 2

-

No 3

-

No 4

-

No 5

-

No 6