ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Ο ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΣ, ΟΛΟΣΩΜΟΣ (2)
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Ο ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΣ, ΟΛΟΣΩΜΟΣ (2)

ICON:

SAINT STEPHEN, THE FIRST MARTYR, FULL BODY

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΡΩΜΑΝΟΣ ΦΩΚΑΚΗΣ, ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ

ICON AUTHOR:

ARCHMANDRITE ROMANOS FOKAKIS

FEST:

27/Dec

Copyright:

APERGES & CO.

AVAILABLE ICON SIZE WITH CODE:

No 000

-

No 00

2562

4759

No 0

6898

No 1

9111

No 2

-

No 3

-

No 4

-

No 5

-

No 6