ΑΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

ΑΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ

ICON:

SAINT PHOTIUS THE GREAT, PATRIARCH OF CONSTANTINOPLE

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΓΚΙΝΑΛΑ ΜΑΡΙΑ

ICON AUTHOR:

GINALA MARIA

FEST:

6/Feb

Copyright:

APERGES & CO.

AVAILABLE ICON SIZE WITH CODE:

No 000

-

No 00

-

4517

No 0

-

No 1

-

No 2

-

No 3

-

No 4

-

No 5

-

No 6